Ad maiorem Dei gloriam

10. Do hlbín lesa

05.09.2012 12:32
Na konci svojho putovania vchádza pútnik do hlbokého lesa. Toto videnie môže ukazovať na záver života, kedy vstupuje do Božieho kráľovstva, do neba. Alebo to môže zobrazovať hĺbku vzťahu s Bohom. Les so všetkým, čo k nemu patrí je vnímaný pozitívne, ide o Boží svet...

9. Trón Slávy povstane

05.09.2012 12:28
Trón slávy, to nie je len trón Boha, ale aj trón Slovanov. Táto slovná hračka chce vyjadriť túžbu, aby Boží trón bol v našej zemi. Jeho trón je sväté miesto, kam sa hriešny človek nemôže dostať. Jedine, ak je očistený „krvou baránka“. Ak náš národ prijme Krista, ak bude očistený od hriechov...

8. Strážca divočiny

05.09.2012 12:24
Pútnik ide ďalej životom. „Strážca divočiny“ zobrazuje udalosť, ktorá sa udiala neskôr po obrátení, po jeho primknutí k Bohu. Je kresťanom, je blízko Stvoriteľovi, slúži Mu. Je strážcom, Božím človekom, ktorý bdie nad svetom okolo, „divočinou“ a stará sa o neho. Záleží mu na „blížnych“,...

7. Svadba na samote

05.09.2012 12:06
Svadba na samote Na zasnežených poliach pár starých ľudí býva. V zabudnutej osade zatvárajú oči. Ich deň končí. Niekoľko stromov na pozdrav vetru kýva. Dve malé borovice zasnúbili sa v mraze zimnej búrky. Vrásčitá vŕba zaplieta im ruky, stará borovica mladne a zastavuje...

6. Dilectio per desertum ascendit

05.09.2012 12:01
Dilectio per desertum ascendit Colles omnes humiliavimus. Excepto unum... Declivia de Sion oves pasco et adventum tuam exspecto. Per pedes tuas pulchras leviter viae vadis, Odoribus flata, spiritui similem es, per desertum ascendis... Preklad: Láska prichádza z...

5. Metallum exaltatum atrum et pium

03.09.2012 09:03
Metallum exaltatum atrum et pium Oslavný Zbožný Čierny Kov! Už vložte to telo do hrobu tmavého, v ňom bude spočívať do dňa súdneho. Odchádzam do hrobu, cez hrob do záhrobia, končí sa pozemská sláva, chudoba. Svet tento opúšťam, s vami sa rozlúčam nech vás opatruje milý Pán Boh...

4. Náreky

03.09.2012 08:55
„Náreky“ sa snažia kopírovať štruktúru rovnomennej biblickej starozákonnej knihy, ktorá je typicky židovská. Začiatok a koniec majú spoločnú tému, ktorá sa z obidvoch strán približuje k jadru nachádzajúcemu sa v strede. Pútnik si už uvedomil svoju hriešnosť,...

3. Hniloba

03.09.2012 08:41
Hniloba Človeče, vstaň a počúvaj, čo ti chcem povedať. Stoj vzpriamene a vypočuj si moje pripomenutia: Keď som ťa stvoril, dušu do teba vdýchol dokonale na obraz svoj. Vôľu slobodnú som ti dal, lebo taká je potreba lásky. Rozhodnutie nastalo, keď si vlastné božstvo...

Album art

03.09.2012 08:30
Fotografia zobrazuje skutočné miesto v Čergovských lesoch, miesto posledného odpočinku človeka, ktorý bol známy ako čergovský pustovník. Najstarší pamätníci v okolí na neho spomínajú ako na mohutného starca s dlhými bielymi vlasmi a bradou. Bol posledný zo starého kňazského rodu východného...

2. Čierny mor

31.08.2012 11:50
...zaslepení blúdili ulicami, pošpinení krvou, takže sa nikto nechcel dotknúť ich odevu. Vyhnite sa, ste nečistí! Tak volali na nich.   Môj výzor stemnel väčšmi ako čerň, koža na tele mi zvráskavela, vysušila sa ako drevo...   Text skladieb „Čierny mor“ a „Náreky“ je...
1 | 2 >>