Čierny drozd

Tóhu va Bóhu

31.08.2012 07:37
Tóhu va bóhu.. zem bola neladná a pustá, priepasť, prahlbina.. v temnote v tme nad prahlbinou sa vznášal Duch Boží oživujúci nad vodami Jeho slovom prišlo svetlo, Jeho dychom.. človek ...bez Neho nevzniklo nič z toho,...

Slová Stvoriteľa pôsobia láskou a mocou

31.08.2012 07:34
Slová Stvoriteľa pôsobia láskou a mocou Jeho slová sú ako kladivo, banícke kladivo, ktoré rozrážajúc skaly nachádza drahý kov. Kladivo moci, kladivo lásky... Ako kováčske kladivo, ktoré prekuje ich meče na radlice a ich oštepy na vinárske...