Členovia

Rot

Rot je pustovník z Čergovského pohoria. Žije hlboko v lesoch, v opustenej starej osade, kde zostal ako jej posledný obyvateľ. Tam rozjíma, tvorí hudbu. Tam, kde šumí les, si vyrába svoje hudobné nástroje, píšťaly, fujary aj strunové nástroje..   Rot (z angličtiny - hniloba)....

Makkabi

Makkabi je pastier žijúci so svojou rodinou v mestečku, ktoré uctieva slovanského boha Tura. On však spolu s ďalšími sa odklonil od rodnej viery a vyznáva Ježiša Krista. Svojimi slovami a krikom chce vyjadriť divoké uctievanie Pánovi tvorstva.   Slovo "Makkabi" pochádza z hebrejčiny...