Premohol brány pekelné

Mrazivy zvuk zvonov krajinou sa rozhlieha

21.06.2013 10:46
Mrazivý zvuk zvonov krajinou sa rozhlieha, kajať sa vyzýva, v popole seba nájsť. Seba samého, bo pýcha na ľudí dolieha. Prach si a na prach sa obrátiš!   Historicky prvá skladba od Pilgrimage nás uvádza do zvláštnej nálady. Je introm nielen ku tomuto demu, ale je úvodom ku celej...

Kamenný gotický chrám

31.08.2012 07:41
Kamenný gotický chrám Blúdim lesmi Karpát. V samote krásu majestátu lesného obdivujem, dielo Najvyššieho chválim, na pokraj lesa prichádzam...   Oči moje uzreli kamenný gotický chrám. Zabudnutý a opustený, machom obrastený, konármi stromov obklopený, ľuďmi nepochopený, krutosť starých...