2. Čierny mor

31.08.2012 11:50

...zaslepení blúdili ulicami,
pošpinení krvou,
takže sa nikto nechcel dotknúť ich odevu.
Vyhnite sa, ste nečistí! Tak volali na nich.

 

Môj výzor stemnel väčšmi ako čerň,
koža na tele mi zvráskavela,
vysušila sa ako drevo...

 

Text skladieb „Čierny mor“ a „Náreky“ je vybraný z Biblickejknihy „Plač Jeremiášov“. V „Čiernom more“ sú slová čisto depresívne. Možno to vystihuje stav v akom s nachádzal Jób spomenutý pri prvej skladbe. Ukazuje to hrôzu stavu totálnej opustenosti, bez Boha. Sú tu opísané reálne udalosti, ale je to aj obraz duchovného života. Takéto je vnútro človeka, ktorý žije vo svojich hriechoch a trápení a nevie si s nimi poradiť. Bezradný, zúfalý, bez nádeje. Zatratený za živa.