4. Náreky

03.09.2012 08:55

„Náreky“ sa snažia kopírovať štruktúru rovnomennej biblickej starozákonnej knihy, ktorá je typicky židovská. Začiatok a koniec majú spoločnú tému, ktorá sa z obidvoch strán približuje k jadru nachádzajúcemu sa v strede.

Pútnik si už uvedomil svoju hriešnosť, a stratenosť bez Boha, a prežíva ju stále. Lenže s tým rozdielom, že už zažil Boha, ako k nemu prehovoril. Text tejto skladby nie je vyslovene negatívny, ale nie je ani celkom pozitívny. Sú tu dve roviny prežívania, pričom v strede prežívania utrpenia a hriešnosti zaznieva radosť z objaveného vzťahu s Bohom a nádej, že keď mi On odpustí, očistí moje viny, bude lepšie. Vtedy budem mať „pokoj v duši/ v duchu“.