Album art

03.09.2012 08:30

Fotografia zobrazuje skutočné miesto v Čergovských lesoch, miesto posledného odpočinku človeka, ktorý bol známy ako čergovský pustovník. Najstarší pamätníci v okolí na neho spomínajú ako na mohutného starca s dlhými bielymi vlasmi a bradou. Bol posledný zo starého kňazského rodu východného obradu, ktorého rodokmeň siahal snáď ešte do čias Cyrila a Metoda.

Hrob hovorí o tom, že pozemský život sa skončil. Smrť je medzník a vstupná brána do večnosti. Vyjadruje podobne ako piata skladba tohto albumu smrť. A to smrť duchovnú, kedy vo mne umiera to staré, hriešne a rodí sa nové, sväté. Na kríži bol ukrižovaný Ježiš, tak aj ja ukrižovaný umieram, zomiera vo mne stará zlá, hriešna prirodzenosť. Ale spolu s Ním vstávam z mŕtvych a som „novým stvorením“. Začínam nový život, ktorý smeruje do krásnej budúcnosti symbolicky vyjadrenej okolitým zeleným lesom.