Slová Stvoriteľa pôsobia láskou a mocou

31.08.2012 07:34
Slová Stvoriteľa pôsobia láskou a mocou

Jeho slová sú ako kladivo,
banícke kladivo,
ktoré rozrážajúc skaly
nachádza drahý kov.

Kladivo moci,
kladivo lásky...

Ako kováčske kladivo,
ktoré prekuje ich meče na radlice
a ich oštepy na vinárske nože.

Kde vládla hrôza vojny,
zavládne mier.


Biblia, list Jakuba, 3. kapitola:
Jazyk je malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zveri, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil, ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť!

Priatelia, kto z nás sa stretáva s Bohom? Kto z vás s Ním má osobný každodenný vzťah? Základom dobrého vzťahu je komunikácia. V Biblii sa píše, akú veľkú silu majú slová. Môžu mať len oznamovaciu funkciu, ale môžu aj zraňovať, či povzbudzovať. Slovo môže dokonca dať život, alebo zabiť. Boh svojimi slovami stvoril svet.
Keď sa denne stretávam s Bohom v rozhovoroch s Ním a čítaním Jeho myšlienok v Biblii, učím sa počúvať Jeho hlas a On počúva mňa. Človek je hriešny, omylný, nedokonalý a Boh je svätý, dokonalý. Je úžasné, čo so mnou robí Jeho prítomnosť! Mení ma a robí ma lepším.
Zhruba tieto myšlienky sú vyjadrené jednoduchými slovami a primitívnym zvukom tejto skladby. Jednoduchá pravda o Božej láske. O tom, ako ku mne s láskou hovorí. O tom, akú silu to má, keď počúvam Jeho slová a prijímam ich do svojho každodenného života.