Rot

Rot

Rot je pustovník z Čergovského pohoria. Žije hlboko v lesoch, v opustenej starej osade, kde zostal ako jej posledný obyvateľ. Tam rozjíma, tvorí hudbu. Tam, kde šumí les, si vyrába svoje hudobné nástroje, píšťaly, fujary aj strunové nástroje..

 

Rot (z angličtiny - hniloba). Slovo "rot" je chápané ako narážka na to že celý náš život pre tento svet speje k hnilobe, naše telá zhnijú na prach. Prach si a na prach sa obrátiš. Tak prečo sa teda toľko venujeme svojmu telu ? Prečo sa nestaráme viacej o dušu ktorá je večná ? Slovo "rot" taktiež chápem ako istú formu utrpenia. Hniloba - peklo z ktorého nás môže dostať jedine On. Tiež istá forma poníženia a kajania sa (Biblia nám o tom hovorí ako si ľudia natierali svoje tváre popolom). Preto aj corpsepaint, ktorý miestami používam, môže symbolizovať akúsi úbohosť pred Stvoriteľom, uvedomenie si, že sami sme len prach, ktorý zhnije ! Repent before it's too late!