Logos


Logos
 
V Tvojom mene je naše meno
V Tvojom mene je základ myslenia ľudstva
V Tvojom mene je počiatok stvorenia
 
Logos je Slovo
Slovo, ktoré bolo na počiatku
Slovo, ktoré bolo u Boha
To Slovo bol Boh
 
Boh povedal slovo
A vznikol svet
Boh povedal slovo
A vznikol národ
 
Logos je Ježiš
U Neho je nový začiatok
U Neho je nový život
Ježiš je Boh
 
U Teba je pôvod Slovanov
V Tebe je slovo pokoja
Ježiš je Slovo Slovanov