Čierny drozd

1. Slová Stvoriteľa pôsobia láskou a mocou

 

Jeho slová sú ako kladivo,
banícke kladivo,
ktoré rozrážajúc skaly
nachádza drahý kov.

 

Kladivo moci,
kladivo lásky...

 

Ako kováčske kladivo,
ktoré prekuje ich meče na radlice
a ich oštepy na vinárske nože.

Kde vládla hrôza vojny,
zavládne mier.

 


2. Čierny drozd

 

Kráčam lesom do svätyne
obetovať pravidelnú obetu
našim bohom
slovanským.

 

Pralesy žijú svojím životom.
Sme jeho súčasťou oddávna,
nepoznáme iný život.
Divá zver je našou potravou,
obilie zlatne na poliach.
Bojujeme spolu
a pijeme medovinu.

 

...kdesi vysoko v korunách stromov
spieva čierny drozd
svoju pieseň smrti
a môj cieľ sa mení.

 

Označený kolesom večnosti,
kolobehu života,
chystám sa umrieť,
podľa vôle starých bohov
pripojiť sa k predkom.

 

...taká je vôľa bohov
posolstvo čierneho vtáka.

 

Stúpam ďalej do svätyne.
Túžim ísť s radosťou,
ale ona sa mení na žiaľ.
Keď chcem s veselým srdcom
ako obeť bohom,
prečo mám v srdci zúfalstvo?

 

...zastal som a premýšlam
keď tu čierny drozd
sadol predo mnou na zem.

 

Jeho milý pohľad dieťaťa
akoby mi vravel:
„Mám ťa rád,
priateľ môj...“

 

Padám na kolená
počujúc jeho hlas:
„Tí, čo pýtajú tvoj život,
nie sú bohmi,
ich vodcom je otec klamstva.
Vezmi, čo dávam..“

 

Pravdivé sú Tvoje slová,
ktoré vravel cudzí kňaz.
Náš život končí v smrti.
U našich bohov nie je život,
veď sú len z dreva
a príroda sama nemá moc.

 

Dotkol sa ma svojou mocou,
svojou láskou v prírode.
Jeho Duch ma napĺňa,
odteraz budem žiť vo vzťahu,
s Bohom.

 

..znova stúpam do kopca
teraz však nie k človeku
čierny drozd ma vedie
k stretnutiu so Stvoriteľom.

 

Pozerám hore
a vidím nový deň,
nový život.
Toto je naozajstné

znovuzrodenie...

 


3. Čierny kov prináša smrť a život

 

V slovanskej zemi nárek
Nepokoj padá na národ
Ženy deti do náručia berú
Muži zbrane chystajú
Utekajte, kresťania idú

 

Mocné vojská v tmavých plášťoch
S mečmi z čierneho kovu
Dobývajú poslednú pevnosť pohanov
Končí sa doba slobody prírodných národov

 

Black metal
Klince do Kristových rán
Black metal
Do temnoty halíš svoju tvár
Black metal

 

Bratia, obetujme bohom
Nech zachránia nás
Nech držia naše ruky
V boji proti presile

 

Posledný odpor
Posledné obete
Náčelník dáva svojho syna

 

Perún, odpovedz nám
V bleskoch ukáž svoju moc

 

Black metal
Klince do Kristových rán
Black metal
Do temnoty halíš svoju tvár
Black metal

 

Nevytrhli Slovanov ich bohovia
Kto sa nepodriadil
Bol upálený
Obloha potemnela
Prišiel stredovek kresťanstva

 

Ukrižovaný boh
To nebol On, čo bojoval proti nám
Ježiš je predsa bohom lásky
Prečo boli Jeho deti také kruté

 

Black metal
Klince do Kristových rán
Black metal
Do temnoty halíš svoju tvár
Black metal

 

Ten čo ich všetkých stvoril
Zahynul podobne
Pre vrahov i obete
...
Bože, skrývaš svoju tvár
...
Za vás som Syna dal

 


4. Tóhu va bóhu..

 

zem bola neladná a pustá,
priepasť,
prahlbina..

 

v temnote

 

v tme nad prahlbinou
sa vznášal
Duch Boží oživujúci
nad vodami

 

Jeho slovom prišlo svetlo,
Jeho dychom..
človek

 

...bez neho nevzniklo nič
z toho, čo jestvuje.

 

vráťme sa do temnoty
do prítomnosti Slova
do blízkosti Ducha
do svätosti...

 

ponorme sa do svätej temnoty
nech Boh
spred stvorenia
premení
naše kamenné srdcia...