Prečo "A. M. D. G." ?

31.08.2012 09:53

Názov samotný je narážkou na album Gorgorothu: Ad maiorem sathanas gloriam. Oslava nositeľa tohoto mena sa nám zdá nesprávnou, nezmyselnou, hlúpou, nikedy snáď až zločinnou. satan je otec všetkého zla, ktoré vo vesmíre jestvuje. Nie je ideou, ale skutočnou osobou, ktorá prefíkane klame ľudí a vedie ich ku sebazničeniu. on sám je vo vzbure voči dobrému, láskavému Bohu a tým sa odsudzuje na večné oddelenie od akéhokoľvek dobra. My odmietame poslušnosť každému, kto neslúži Trojjedinému Bohu, Stvoriteľovi. Boh je ten, ktorý nám dáva život, lásku a radosť, Jeho uctievame a na Jeho slávu je aj tento album.

Ad maiorem Dei gloriam - Na väčšiu slávu Boha.

Ale uvedomujeme si, že k Jeho veľkosti nemôžeme nič pridať. Sme len ľudia, v ľudskom tele, ktoré On stvoril z prachu. Boli sme rovnako ako diabol vo vzbure a nenávisti voči Bohu, ale On nám vo svojej nesmiernej láske daroval druhú šancu. Odpustenie a nový život skrze Ježiša Krista. Vieme Mu dať len samých seba a svojou nepatrnou snahou mu skromne poďakovať.

Album zobrazuje v rôznych textoch, niekedy navonok spolu nesúvisiacich, rozprávanie pútnika o svojej životnej ceste. Prežíva situácie, pri ktorých má rôzne videnia nejakým spôsobom súvisiace s nimi. Čiastočne ide o jeho vlastné myšlienky a snenie, ale aj o vplyvy okolia, viditeľného aj nadprirodzeného sveta. Dielo je rozdelené do dvoch častí: Z prachu zeme a Do hlbín lesa. V prvej časti pútnik prežíva starý život v beznádeji bez Boha, hľadá Ho a On ho priťahuje k sebe bližšie. Druhá časť zobrazuje život s Bohom, blízky vzťah s Kristom, ktorý rastie a smeruje ku večnému životu s Ním.