Makkabi

17.07.2012 08:19

Makkabi je pastier, ktorý žije so svojou rodinou v mestečku, ktoré uctieva slovanského boha Tura. On však spolu s ďalšími sa odklonil od rodnej viery a vyznáva Ježiša Krista. Svojimi slovami a krikom chce vyjadriť divoké uctievanie Pánovi tvorstva.

 

Slovo "Makkabi" pochádza z hebrejčiny a znamená "kladivo". Je to remeselný nástroj, ale môže sa použiť aj ako zbraň. Svoje zbrane však neobraciam proti ľuďom, ale proti zlým duchom temnosti, ktorí škodia národu. Tým kladivom je láska a moc trojjediného Boha, Stvoriteľa. "Makkabi" bola v hebrejskom jazyku aj skratka. Je to vyjadrenie úcty: "Kto je ako Ty, ó, Pane?"